Landbrukstjenester Hedmarken

Nye åpningstider og frister

 

 

Nå har Marie sluttet og vi får ny leder den 1 juni. Hun heter Inga Sørensen og kommer fra jobb som DL i Solør Renovasjon, og hun har bred og lang erfaring som leder fra mange forskjellige bransjer og typer jobber. Vi ser fram til at hun stater her.

Vi kommer til å være underbemannet fram til ny leder er operativ og vil derfor understreke viktigheten av at vi får inn timelister til riktig tid, og til riktig mailadresse. Det blir også nye åpningstider

 

  • Frist for innlevering av timelister er 5.i mnd. både for de som leverer i Webtemp og de som levere på Mail (om 5 er lørdag eller søndag blir fristen 3 eller 4) lister levert inn etter dette kommer på lønn mnd. etter
  • Ny mailadresse for denne innlevering av timelister og arbeidsrapporter er nå: lonnhed@n-lt.no, det blir ikke lenger mulig å levere inn til andre adresser eller i andre kanaler enn denne.
  • Nye åpningstider på Kontoret vårt på Sælid blir: mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 0900-1400, onsdager stengt