Landbrukstjenester Hedmarken

Årsmøte for 2020, fredag den 23.04.21, kl 1000 på Zoom

Landbrukstjenester Hedemarken avholder årsmøte for 2020, fredag den 23.04.21, kl. 1000 på Teams

Påmelding innen 20.04.21 til: lthed@n-lt.no

Årsmelding finner du her: Årsmelding 2020