Landbrukstjenester Hedmarken

Praktisk opplysninger

Timelister leveres innen den 5. i mnd.

Lønn utbetales den 12 hver mnd.

Lønn blir da utbetalt for foregående mnd.

 

Timesliste,

Arbeidsinstruks alle ansatte

Arbeidsinstruks Fjørfe

Arbeidsrapport, nytt forslag (2)

Permisjonsreglement  

Egenmelding

HMS-bok

Permisjons søknad

Arbeidsinnstruks for fjørfeplukkere, engelsk

Instruks til avløser Korona

Instruks ved Gassing av utrangerte verpehøner

Flytteinstruks unghøner

 

 

Bonden har alltid ansvaret for arbeidsmiljøet på sin gård.

 Verneombud for 2020-2021 er:

Avløserne er Kai Alfstad tlf 40481131

Fjørfeplukkerne er Roar Svenkerud tlf 97641324

Husk å være ditt eget verneombud. Du har både rett og plikt til å avbryte arbeid som er til fare for eget liv og helse!