Landbrukstjenester Hedemarken

Praktisk opplysninger

Timelister leveres innen den 5. i mnd.

Lønn utbetales den 12 hver mnd.

Lønn blir da utbetalt for foregående mnd.

Timesliste,

Arbeidsrapport Fjørfe

Permisjonsreglement  

Egenmelding

hmsbok__hefte_rev28032014

Permisjons søknad (2)

5. Arbeidsinstuks felles for alle ansatte

5. Arbeidsinnstruks for fjørfeplukkere, engelsk

5. Instruks for landbruksvikar-BM

Instruks til avløser Korona

5. Instruks ved Gassing av utrangerte verpehøner

5. Flytteinstruks unghøner

 

 

Bonden har alltid ansvaret for arbeidsmiljøet på sin gård.

 Verneombud for 2020-2021 er:

Avløserne er Kai Alfstad tlf 40481131

Fjørfeplukkerne er Roar Svenkerud tlf 97641324

Husk å være ditt eget verneombud. Du har både rett og plikt til å avbryte arbeid som er til fare for eget liv og helse!