Landbrukstjenester Hedmarken

Beredskapsplakat

Beredskapsplakaten bør skrives ut i A3 format.  Ellers har vi trykte plakater
liggende på kontoret.

Etter at driftsbygningen er tegnet inn og alle opplysningene er fylt ut  –   laminerer vi den gratis for våre medlemmer.

7. Beredskapaplakat