Landbrukstjenester Hedmarken

Bondens ansvar:

 

  1. Hver bonde har ansvar for at arbeidsmiljøet og tryggheten på gården er i samsvar med arbeidsmiljøloven. Ved skade og ulykke skal Landbrukstjenester varsles umiddelbart.
  2. Den nye brukerforskiften krev at bonden skal kontrollere at avløseren har nødvendig kunnskap om bruk av tekniske hjelpemidler. Kan ikke dette dokumenteres plikter bonden å gi nødvendig opplæring før arbeidet starter.
  3.  Avløseren kan ikke settes til arbeid som er farlig for liv og helse, eller i strid med gjeldene forskrifter. Du har ansvar for anskaffelse og at verneutstyr lir brukt.
  4. Bonden plikter å gi avløseren nødvendig opplysninger om arbeidet som skal gjøres.   Dette er avgjørende for å få utført et godt arbeid.
  5.  Avløseren skal ha tilgang til toalett og vaskerom på hvert bruk. Og oppvarmet rom til matpausen.
  6.  Skulle det oppstå skader eller økonomisk tap på grunn av avløseren sitt arbeid er dette i utgangspunktet bonden sitt ansvar. Dekkes skaden gjennom avløserlagets sin ansvarsdekning, vil bonden bare være ansvarlig for egenandelen.
  7. Arbeidsavtale må skrives før arbeidet starter.
  8.  Som bonde og arbeidsleder har du taushetsplikt om alt som gjelder avløseren sitt arbeid på ditt bruk.
  9. Aml. må overholdes i forhold til arbeidstid. Et godt forhold og samarbeid mellom bruker og avløser er avgjørende for et godt resultat. Vær en «god» arbeidsleder, – gi avløseren «ansvar». Er du missfornøgd med arbeidet så ta det opp direkte med avløseren,- så snart som mulig. Litt fleksibilitet fra begge parter er viktig.