Landbrukstjenester Hedmarken

Elektronisk timeregistrering

Nå er vi i gang med registrering og godkjenning av timelister elektroniske!

Mange av dere har etterspurt og ventet på dette. Vi kommer til å starte nå i september, men de fleste av dere vil kunne henge seg på utover høsten.

Dette kommer til å bli en ny hverdag for dere som ansatte, kunder/bønder, og for oss. Det vil bli mer oversiktlig og vi vil kunne minimere muligheter for feil og forsinkelser ved innlevering av timelister.

Våre ansatte registrerer da sine timelister elektronisk, og får dem signert elektronisk.  Og du får full oversikt arbeidstimene og ansettelsesforholdene dine!

Bønder og andre kunder kan da behandle/godkjenne elektronisk innsendte timelister, og fra nyttår hente opp informasjon om egen reskontro, fakturaer.

Alle skal med, og vi skal selvfølgelig sørge for at alle kommer med i sitt tempo.

Vi vil sende ut mer informasjon til dere på mail og vi vil legge inn lenker og brukerveiledninger på nettsiden vår.