Landbrukstjenester Hedmarken

Vår forsikring

 

Forsikringspakken gjennom Norske Landbrukstjenester (NLT) er laget for å dekke avløserlaget og ansatte best mulig. Samt eventuelle skader/tap medlemmene måtte få på grunn av avløsernes arbeid. Vår leverandør er Trygg forsikring.

Yrkesskadeforsikring: dekker skade/sjukdom på ansatte som kan bli påført under arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet.

Ansvarsforsikring: dekker skade på produkt/ting påført av ansatt.

Forsikringen omfatter:

– Erstatningssum pr. skade 10 mill.

– Familieavløsning er dekka  på lik linje med andre

– Bygg og anlegg

– Dekningsområde gjelder også motorvogn, traktor og arbeidsmaskiner

– Egenandelen er kr. 4.000,-. For familieavløsning er egenandelen kr. 6.000,-.

 

Det er viktig når en skade eller et forhold oppstår som kan komme inn under dekningsområdet til forsikringene å gjøre følgende:

  •  få informasjon om forholdet og melde fra til avløserlaget med en gang.

 

Alle forsikringsvilkår oppbevares hos  Landbrukstjenester Hedemarken.