Landbrukstjenester Hedmarken

Førstehjelpkurs gjennomført

Vi gjennomførte i går ett vellykket førstehjelpskurs for våre ansatte. 15 ansatte deltok, Jan Ingvoldstad var instruktør og vi hadde alle stort utbytte av kurset. De fleste hadde ikke hatt kurs på noen år og da er det praktisk talt livsviktig med oppfrisking av kunnskap. Interessen for kurset var faktisk så stort at vi hadde ventelist, så vi håper å kunne gjenta kurset om ikke så lenge. Vi oppfordere alle våre ansatte og kunder til å laste ned Appen: Hjelp 113 på mobilen, den vil være nyttig i en nødssituasjon.