Landbrukstjenester Hedmarken

Landbrukstjenester Hedemarken har ansatt 3 landbruksvikarer.

For tiden er det disse:

Lars Magnar Lund, 100% jobb,  Lars Magnar har lang erfaring som avløser og har jobbet på gård hele sitt liv. Han kjører traktor og håndterer så å si alt av redskaper. Han inseminerer gris, har sprøytesertifikat, kjører truck og han har bred erfaring med å stelle dyr, både ku, sau og gris. Vi er glad over å ha fått Lars Magnar inn i bedriften vår.

Mia Mari Nesthun, 100% jobb, Mia har jobbet med dyr og i forskjellige fjøs i snart 10 år. Hun har bred erfaring stor arbeidskapasitet og er flink til å se dyrene.

Tomas Lindstad, 25% jobb, Han er utdannet agronom fra Jønsberg 2007. Han har erfaring i mjølkeproduksjon både med og uten robot, og øvrig skog og jordbruksarbeid.

Vi har også beredskapsavtale med noen avløserringer. Landbruksvikarene skal først og fremst prioriteres ved sjukom og krisetilfeller, man kan også nyttes til annet arbeid, f.eks ferie/fritid.  Arbeidstiden er 7,1 time pr. dag og hovedsaklig ukedager.

For å bestille landbruksvikar til avløsning må du ringe kontoret på tlf: 62 50 99 16. Første mann til mølla prinsippet gjelder når det ikke er sjukdomsavløsning.

Arnfinn Olsen er ansatt i Ringsaker kommune som landbruksvikar.