Landbrukstjenester Hedmarken

Ledige stillinger

Her har vi to ledige stilinger, en fast og en for sommersesongen 2019

 

 

 

 

 

https://arbeidsplassen.nav.no/stillingsregistrering/vis/159c6289-e246-4e4a-8e81-83198ee31d21

https://arbeidsplassen.nav.no/stillingsregistrering/vis/e7bc7928-badd-4adb-b422-d4838ce15286