Landbrukstjenester Hedmarken

Ny lønningsdato fra februar 2021 blir den 12 hver mnd.

Vi endre nå lønningsdato til den 12 hver mnd fra den 12 februar, med frist for å lever inn timeliste den 2. mnd etter. Timer som skal rapporteres da er fra den 1 i mnd til den siste dato i mnd. Dermed blir en lønnsperioden en hel mnd. (og ikke som vi hadde før fra den 20 til den 19 mnd etter)

 Fristen for timer jobbet i januar 2021 er den 2 februar.