Landbrukstjenester Hedmarken

Om oss

Landbrukstjenester Hedemarken er et vikarbyrå for bonden og bygda, og jobber aktivt for å rekruttere arbeidshjelp i landbruket. Vi har 90 fast ansatte, som har kunnskap om og interesse for å jobbe i landbruket. Vi kan hjelp med alt fra  fjøsstell til kyllingplukking, og vi kan også tilby tjenester innen maling, industrivask og mekaniske fag.

Lagets administrasjon leier kontorer på Felleskjøpet Agri   avd.Hamar,
Sælidvegen 44, 2322 Ridabu.

Postboks 4084,  2306  Hamar

Telefon : 62 50 99 16

Kontonr:  1810 05 05092
Org.nr :    971 291 850

Kontoret er åpent fra kl. 08.00 til 15.30.

Landbrukstjenester Hedemarken organiserer og bemanner all innplukking av kylling i vårt område.

I tillegg til plukking av kylling tilbyr vi også plukking av høner, kalkun, oppal og innsett av produksjonsdyr. Vi bistår også ved avliving med gass (co2) av utrangerte høner.
Hjelp til utkjøring av møkk og vask av fjørfehus er også en tjeneste vi tilbyr.
Det er inngått en avtale mellom Nortura SA og Landbrukstjenester Østfold, Landbrukstjenester Hedemarken og Levanger avløserlag om plukking av fjørfe og andre tjenester innen fjørfeprodukjson.
Avtalen regulerer organisering og forretningsmessige forhold mellom Nortura SA, som kjøper og landbruksjenester/avløserlag som levrandør av tjenester innen fjørfeproduksjon. Leverandørbedriftene er hovedsamarbeidspartner for Nortura, og Norturas produsenter innenfor de geografiske områder som er definert i avtalen.
Vi har organiser dette i plukkelag, med hver sin lagleder. Det er laglederne som setter opp ukens plukkeplan etter slaktelistene fra Nortura. Som da sørger for nok folk til rett tid og rett sted.
Alle våre fjørfeplukkere tar regelmessig salmonella prøver.