Landbrukstjenester Hedmarken

Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon AS

Landbrukstjenester Hedemarken har valgt Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon AS pensjonssparing for sine ansatte.

2% av lønn over 1G innbetales til pensjonskontoen til den ansatte. Summen av innskudd og avkastning skal benyttes til utbetaling av alderspensjon.

Ansatte får en gang i året tilsendt en oversikt over innskudd og avkastning.

Mer info om ordningen finner dere på www.klp.no