Landbrukstjenester Hedemarken

 

Besøk på Jønsberg Landbruksskole

Landbrukstjenester Hedemarken ble invitert til å snakke om “Bonden som arbeidsgiver” til en av avgangsklassene. Hanne besøket en interessert og aktiv klasse. Hvor nesten alle hadde arbeidserfaring og derved noen tanker om arbeidsgiverrollen, selv...

LTH er godkjent som SA

Landbrukstjenester Hedemarken er blitt godkjent i Foretaksregistret som et Samvirkeforetak. Nye vedtekter ligger under “Sidemenyen” om oss.