Landbrukstjenester Hedmarken

Hvordan lønne dine ansatte gjennom Landbrukstjenester Hedemarken?

 

Før første lønning trenger vi personnummer og kontonummer på arbeidstaker.

Landbrukstjenester Hedemarken er arbeidsgiver og har ansvaret for, arbeidsavtale, lønnslipp, LTO,  feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer (yrkesskade og ansvar), OTP, tariffer osv.

Gårdbrukeren er oppdragsgiver og har ansvar for at arbeidsmiljø og trygghet på gården er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

I tillegg til lønn kommer :

Påslag: avløser 9,2 %, eller fjørfeoppdrag  21,9 %, eller andre tjenester 11,2%

Feriepenger:                            12,0 %

Arbeidsgiveravgift:               14,1 %

 

Påslaget dekker:

*  yrkesskadeforsikring

*  ansvarsforsikring

*  sjukelønn i arbeidsgiverperioden, og barns sjukdom

*  14 dagers pappa-permisjon ved fødsel

*  OTP  – obligatorisk tjenestepensjon

*  AFP- ordningen

*  administrasjon

*  medlemskap i NHO ml og NLT  ( Norske Landbrukstjenester)

*  forskuttering av lønn i 14 dager

 

I tillegg kommer 25 % mva.