Landbrukstjenester Hedmarken

SLAKTEGRISPRODUSENTER I ØVRE VANG SØKER AVLØSER

 

To produsenter med til sammen tre fjøs innenfor en radius på 3 km søker avløser. Det er nødvendig med dusj og skift mellom de to produsentene. Arbeidstid 4-5 timer daglig. Noe helgearbeid må påberegnes i bytte mot fri på ukedager. Annet gårdsarbeid kan også være aktuelt, dersom den som blir ansatt er interessert i dette. Stillingen krever førerkort minimum klasse B og T(bil og traktor) samt tilgang på bil. Ansettelse gjennom Landbrukstjenester Hedmarken, og det lønnes etter deres tariff.

Søknadsfrist 15 september.

Spørsmål rettes:

Guro Th. Alderslyst: 99 08 73 18

Trond G. Svenkerud: 99 42 26 43

Tiltredelse snarest