Landbrukstjenester Hedmarken

Sommerferie på kontoret 2018

 

 

Ferieavvikling Landbrukstjenester Hedemarken 2018

UKE Ferie Stengt
27 Marie, Toril 3 juli
28 Marie  
29 Toril, Hanne 18 juli
30 Hanne  
31 Hanne  
32 Marie