Landbrukstjenester Hedmarken

Veiledende priser for tilfeldig hjelp

2022

 

            Prisene er veiledende og bør vurderes skjønnsmessig.

 

            Over 18 år…………………………………kr.  158,-  pr. time

            16  – 17 år……………………….. ………kr.  132,-      «

            14  – 15 år………………………. ………..kr.  117,-      «

            12  – 13 år………………………. ………..kr.  100,-      «

 

 

            Prisene er inkludert helligdagsgodtgjørelse.

 

            I tillegg til prisen kommer 12 % feriepenger. Arbeidstakere over 60 år har

            14,3 % feriepenger.  Arbeidsgiveravgift 14,1 %.

 

            I følge arbeidsmiljøloven må arbeid utover ordinær arbeidstid (lørdag

ettermiddag og søndag) avtales personlig.

 

 

 

            Verdien av fri kost og losji (sats fordelsbeskatning)

                        Fritt opphold – kost og losji …………           kr  134,-  pr. dag

                        Fri kost – alle måltider ……………….            kr   95,-      «

                        Fri kost – to måltider …………………..          kr   74,-      «

                        Fri kost – ett måltid …………………….         kr   49,-      «

                        Fritt losji – ett eller delt rom ………..            kr   39,-      «

 

 

 

            Minstelønnssatser i landbruket. (Satser til 1. april 2022)

 

            Minste tariff for arbeidsforhold  inntil 3 mnd. er kr. 129,40 pr. time.

            3 – 6 mnd. kr. 134,90 pr. time, utover 6 mnd. kr. 149,30 pr time.

            Husk  feriepenger kommer i tillegg.

 

 

Tariffen for jordbruks- og gartnerinæringene ligger på våre hjemmesider.

 

 

EØS- borgere skal registrere seg påhttp://selfservice.udi.no når de blir utover 3          mnd. i landet.