Veiledende priser for tilfeldig hjelp 2019

Veiledende priser for tilfeldig hjelp 2019

 

Prisene er veiledende og bør vurderes etter skjønn. De er i hovedsak ment for kortvarige oppdrag som steinplukking, potetplukking osv.

Over 18 år…………………………………kr.  148,-  pr. time

16  – 17 år…………………………………kr.  122,-      «

14  – 15 år………………………………….kr.    107,-      «

12  – 13 år………………………………….kr.    91,-      «

Prisene er inkludert helligdagsgodtgjørelse.

I tillegg til prisen kommer 12 % feriepenger. Arbeidstakere over 60 år har
tilleggsprosent på 2,30.  Arbeidsgiveravgift 14,1 %.

I følge arbeidsmiljøloven må arbeid utover ordinær arbeidstid (overtid, lørdag og søndag) avtales personlig.

 

Statens satser for kost og losji (trekkpliktige)

Fritt opphold – kost og losji ………………..    kr 125,-  pr. dag
Fri kost – alle måltider ……………………….    kr   88,-      «
Fri kost – to måltider …………………………    kr   70,-      «
Fri kost – ett måltid …………………………..    kr   46,-      «
Fritt losji – ett eller delt rom ……………….    kr   36,-      «

 

Minstelønnssatser i landbruket. Tariffen gjelder fra 01.04.19.

Minste tariff for arbeidsforhold  inntil 3 mnd. er kr. 123,15 pr. time.
3 – 6 mnd. kr. 128,65 pr. time, utover 6 mnd kr. 143,05 pr time.

Husk  feriepenger kommer i tillegg.

 

EØS- borgere skal registrere seg på:  http://selfservice.udi.no  hvis de skal arbeide lengre en 3 mnd.