Landbrukstjenester Hedmarken

Helseforsikring


Norske Landbrukstjenester har i samarbeid med Vertikal Helseassistanse, arbeidet fram et godt tilbud på helseforsikring for alle som er tilknytt Norske Landbrukstjenester. Vi mener dette er et gode både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Få ned sykefraværet
Helseforsikringen er et produkt vi har gått inn på med hensyn til sykefravær. Det viser seg at arbeidstakere som har ei slik forsikring kommer raskere tilbake i arbeid etter sykdom.

Vi mener dette er ei god forsikring til en veldig gunstig pris. Vertikal er et selskap som var et av de første med denne forsikringstypen, og har vært på markedet med helseforsikring siden 1998. Dette gjør at vi er trygge på at vi har valgt en leverandør som er sikker og har erfaring.

Vertikal krever ingen helseattest, og det er heller ingen forskjell på pris i forhold til alder og kjønn.

Kollektiv ordning
De som kan være med i ei kollektiv ordning er de tilsette som har fast stilling med kontrakt.

Fordel for arbeidstaker som er med i kollektiv ordning
Fordelen for de som går inn kollektivt er at de vil ha 5 timer med fysioterapi, kiropraktor m.m. uten å først bli henvist til spesialist. Dersom en ikke er bra etter de 5 timene skal en til lege og bli henvist videre til spesialist. Viser det seg da at spesialisten mener at en skal holde fram behandlinga, så har en ubegrensa timer med behandling.

Reservasjonsrett
Betyr at alle medlemslagene i utgangspunktet er med kollektivt, men kan gi melding til oss om at de ikke er interessert i å vare med.

Dersom noen av de ansatte velger å ikke væra med er det fullt mulig å reservere seg. Laget kan likevel gå inn kollektivt med de som ønsker det, om det så berre er en person.

Tilbud også til alle andre med tilknyting til laget
Alle deltidsansatte og bønder som er medlemmer i et avløserlag/landbrukstjeneste kan tegne helseforsikring. Alle som er med i ordninga, og de som er kollektivt meldt inn, kan forsikre familiemedlemmer til samme pris.
For disse gjelder ikke de 5 timene med fysioterapi, kiropraktor m.m, uten å først bli henvist til spesialist.

Pris
Vår pris er kr 1986,- pr. år uansett alder.
Prisen er lik uansett om en går inn kollektivt eller ikke. I tillegg kan en tegne forsikring på barna.

Betaling
Betalingen skjer samlet fra hvert lag av de kollektivt innmelde. Alt utenom vil bli fakturert direkte til den forsikra.

NB! Produktoversikten er ment som informasjon og er ikke utfyllende vilkår.

Spørsmål om forsikringene kan rettast til NLT, tlf. 97 11 30 74

Selskap: Vertikal Helseassistanse AS   http://www.vha.no